Działania animacyjne dla społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji

  1. Strona główna
  2. Szkolenia
  3. Działania animacyjne dla społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji

W dniu 21 grudnia 2016 r. w Bibliotece pod Atlantami odbyło się szkolenie dla organizatorów społeczności lokalnej. Celem szkolenia było zapoznanie się z metodami i narzędziami pracy organizatorów społeczności lokalnej oraz procesami ich pracy w zakresie diagnozy, wyboru podmiotu działania oraz rozpoznania jego zasobów i potrzeb.

Wśród uczestników szkolenia znaleźli się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele wałbrzyskich filii bibliotecznych, Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele wałbrzyskich organizacji pozarządowych.

Szkolenie było jednym ze spotkań, które będzie odbywało się cyklicznie w ramach wzmocnienia zdolności instytucjonalnej miasta Wałbrzycha oraz lokalnych interesariuszy do prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Menu