Mikrogranty 2018 – spotkanie informacyjne

  1. Strona główna
  2. Spotkania informacyjne
  3. Mikrogranty 2018 – spotkanie informacyjne

W związku z planowanym na dzień 1 marca 2018 roku ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnych obszaru rewitalizacji Wałbrzycha, Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla lokalnych liderów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, tj. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, kościołów i związków wyznaniowych realizujących działania statutowe na terenie Wałbrzycha.

Na spotkaniu powiemy o zasadach przyznawania mikrograntów w 2018 roku, m.in.:

  • kto i w jaki sposób może ubiegać się o dotacje,
  • na jakie działania można przeznaczyć dotację,
  • w jaki sposób należy prawidłowo wypełnić wniosek,
  • jakie są kryteria oceny wniosku,
  • jakich błędów należy unikać podczas wypełniania wniosków, realizacji zadań oraz wypełniania sprawozdania z ich realizacji.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2,  Sala Ślubów, I piętro, 20 lutego 2018 r. (wtorek) w godzinach 13.00 – 15.30.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej:
e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl  do dnia 16 lutego br. (piątek).

Menu