Szkolenie dla właścicieli nieruchomości, zarządców i wspólnot mieszkaniowych

  1. Strona główna
  2. Szkolenia
  3. Szkolenie dla właścicieli nieruchomości, zarządców i wspólnot mieszkaniowych

Z wielką przyjemnością zapraszamy właścicieli nieruchomości, zarządców i przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych do udziału w organizowanym przez Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego szkoleniu nt. rewitalizacji fasad, którego celem jest przekazanie dobrych i złych praktyk z zakresu doboru kolorów i detali elewacji oraz tendencji projektowych stosowanych w kraju i w Europie.

W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań dot. praktycznych zagadnień związanych z remontami budynków zabytkowych i odnawianiem elewacji.

Szkolenie odbędzie się dnia 14 maja 2018 r., o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (parter) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1.

Tematy wystąpień:

  1. Charakter barwny miast europejskich, a tendencje projektowe na Dolnym Śląsku – porady praktyczne – dr hab. Rafał Eysymontt, prof. nadzw. UWr.
  2. Kolor i detale historycznych elewacji, przykłady dobrych i złych praktyk – dr Łukasz Krzywka

Chętnych udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 10.05.2018 r. na adres mailowy: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach realizacji projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Menu