Trzecie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dzielnicy Sobięcin

  1. Strona główna
  2. Spotkania z mieszkańcami
  3. Trzecie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dzielnicy Sobięcin

W piątek 28 września 2018 r., w godzinach od 16:00 do 18:00 zapraszamy wszystkich mieszkańców Sobięcina na trzecie spotkanie konsultacyjne. Miejsce spotkania: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 105. 

Celem spotkania będzie podsumowanie analiz i prezentacja wstępnych pomysłów i roboczych założeń do koncepcji zagospodarowania oraz dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Rozwinięte propozycje projektowe zostaną następnie przedstawione na kolejnych warsztatach, a gotowa koncepcja zostanie opracowana do końca października 2018 r.

Menu