Podsumowanie Kawiarenki Obywatelskiej

 1. Strona główna
 2. Spotkania informacyjne
 3. Podsumowanie Kawiarenki Obywatelskiej

25 września w Domu Turysty Harcówka odbyło się kolejne kawiarniane spotkanie. Tym razem hasłem przewodnim kawiarenki obywatelskiej było „Wałbrzych – miasto do odkrycia” czyli turystyka w naszej okolicy. Z przyjemnością spotkaliśmy się w świeżo uruchomionej Harcówce z wałbrzyskimi przewodnikami, mieszkańcami i sympatykami Wałbrzycha oraz naszych kawiarenek.

Podczas dyskusji uczestnicy spotkania zgłaszali swoje postulaty i prośby, które stanowią dla nich priorytety w zakresie turystyki i ożywienia oferty turystycznej Wałbrzycha. Uczestnicy z ożywieniem prześcigali się w wyliczaniu swoich spostrzeżeń i przekonań, które przedstawiamy poniżej:

 • w niemal każdej dzielnicy miasta, wokół Wałbrzycha konieczne jest wykonanie platform widokowych/punktów widokowych, z udostępnionym miejscem na bezpieczne zaparkowanie autokaru wycieczkowego oraz samochodu osobowego,
 • dla Harcówki konieczne jest wykonanie tablicy informacyjnej ze zdjęciem Gór Wałbrzyskich i Kamiennych wraz z opisem,
 • przed Palmiarnią nieodzowne jest wykonanie parkingu dla autokarów wycieczkowych oraz toalety, a przy ul. Przemysłowej i ul. Limanowskiego wyznaczenie 2-3 kopert dla autokarów wycieczkowych,
 • pożądana jest intensywna promocja dot. przejazdu autobusu nr 15 do Czech oraz nr 5 i A,
 • konieczne jest wydanie przewodników, jeden – po aglomeracji wałbrzyskiej, zawierający kompleksową ofertę turystyczną , drugi – na temat górskich szlaków,
 • nieodzowne jest również wydanie zbioru legend wałbrzyskich, tzw. smaczków i ciekawostek o mieście, górach i innych atrakcjach turystycznych, napisany przy współpracy z przewodnikami,
 • warto wdrożyć ofertę nocnego zwiedzania Śródmieścia,
 • konieczne jest zwiększenie kanałów informujących o akcjach i wydarzeniach PTTK oraz podjęcie współpracy w tym zakresie z Urzędem Miasta (Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego/Biuro Promocji, Kultury i Turystyki),
 • przed wydaniem: map, wydawnictw, przewodników, treści do tablic informacyjnych, konieczne są konsultacje z przewodnikami, w celu zamieszczania rzetelnych informacji, które nie wprowadzają czytelników i turystów w błąd, m.in. na górskich szlakach, (np. w Jedlinie na tablicy informacyjnej jest zamieszczony opis Góry Barbarki, choć przewodnicy twierdzą, że chodzi o Dłużynę),
 • z uwagi na ataki wandalizmu i kradzieże, wałbrzyskie Gwarki powinny być wykonane z innego materiału, bardziej odpornego na brutalne zachowania wandali,
 • wymagane jest utrzymanie systematycznego informowania mieszkańców o atrakcyjnych wydarzeniach, nie tylko miejskich, również PTTK poprzez system wysyłanych SMS,
 • korzystne jest powołanie Zespołu, który wspólnie zacznie działać na rzecz oferty turystycznej miasta i na innych płaszczyznach, wdrażać, w miarę możliwości, zgłaszane inicjatywy i pomysły w życie oraz będzie współpracować z Komisją Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Z kawiarnianego spotkania uczestnicy wysnuli jeden główny wniosek, mianowicie, że najlepszą promocją dla miasta są przede wszystkim jego mieszkańcy, którzy doceniają swoje miasto, znają ofertę turystyczną, walory turystyczne i atrakcje. Ponadto chcą i potrafią z pasją o Wałbrzychu opowiadać turystom.

Menu