Nowa forma wsparcia dla mieszkańców rewitalizowanych dzielnic

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. Nowa forma wsparcia dla mieszkańców rewitalizowanych dzielnic

Od stycznia do grudnia 2019 roku w wałbrzyskich podobszarach rewitalizacji, w budynkach komunalnych, pojawią się dwie Panie zatrudnione na stanowiskach Latarnika społecznego. Latarnik społeczny, czyli inspektor do spraw wsparcia mieszkańców, to osoba, która w sposób kompleksowy pomaga lokatorom budynków przeznaczonych do remontów podczas całej procedury przeprowadzek. Skąd potrzeba utworzenia nowych stanowisk w UM Wałbrzych?

Gmina Wałbrzych, w ramach wsparcia z Europejskiego Banku Inwestycyjnego pozyskała kwotę 120 mln zł, które wspomóc mają proces rewitalizacji Miasta. Poza szeregiem projektów związanych z modernizacją przestrzeni publicznej, ze środków EBI zostanie między innymi wyremontowanych 15 gminnych budynków mieszkalnych położonych na obszarze rewitalizacji Miasta Wałbrzycha. Modernizacje obejmą nie tylko części zewnętrzne budynków, wykonane zostaną również remonty i przebudowy ich wnętrz. W wyniku kompleksowych prac przeprowadzona zostanie termomodernizacja, wymiana ogrzewania, zbudowane zostaną windy w budynkach liczących więcej niż 3 piętra. Standard i efektywność energetyczna tych miejsc znacznie się poprawi. W związku z głęboką modernizacją budynków komunalnych konieczne stanie się czasowe lub stałe przeprowadzenie zamieszkujących w nich lokatorów. Jest to około 120 rodzin lub osób mieszkających samotnie.   Chcąc zapewnić wsparcie w procesie tych przeprowadzek, w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego zostało zatrudnionych dwóch Latarników Społecznych. Pomysł na taki rodzaj pomocy został zaczerpnięty z miasta Łodzi, które podobnie jak Wałbrzych realizuje pilotażowy program rewitalizacji. Zawód Latarnika Społecznego w Łodzi funkcjonuje od 2017 r., podczas styczniowej wizyty studyjnej nowozatrudnione osoby mogły zapoznać się z doświadczeniem naszego partnera.

Zadaniem Latarnika Społecznego jest wsparcie mieszkańca podczas całej procedury przeprowadzki – w szczególności okazanie pomocy osobom z nieuregulowaną sytuacją mieszkaniową. Wspólnie z takimi mieszkańcami Latarnik udaje się w miarę potrzeby- do prawnika, do działu windykacji, do biura lokalowego, czy też do innych instytucji, które mogą pomóc rozwiązać dany problem. Pomaga wypełnić i złożyć niezbędną dokumentację, np. wniosek o umorzenie lub odpracowanie zadłużenia czynszowego. Latarnik, współpracuje na zasadzie sieciowania z różnymi instytucjami, wymieniając niezbędne informacje i korzystając z zasobów tych jednostek, tj. MOPS, Miejski Zarząd Budynków, Straż Miejska, Policja czy poszczególne biura Urzędu Miasta.

Zatrudnienie dwóch Latarników społecznych w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM Wałbrzych sfinansowane zostało w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu dotacji pn. „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”.

Menu