Rewitalizacja z seniorami i dla seniorów

  1. Strona główna
  2. Spotkania z mieszkańcami
  3. Rewitalizacja z seniorami i dla seniorów

W dniu 11 marca 2019 roku w Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu odbyło się pierwsze z cyklu spotkań w ramach projektu „Halo Aktywni 60+” skierowanych do seniorów i organizacji senioralnych. Spotkanie poświęcone było dyskusjom na temat potrzeb wałbrzyskich seniorów oraz możliwości uruchomienia Centrum Telefonicznego w Wałbrzychu, które będzie dawało seniorom możliwość rozmowy o swoich zainteresowaniach i pasjach, a także uzyskania informacji o ofercie przeznaczonej dla osób starszych.

W trakcie spotkania 40 seniorów oraz przedstawicieli instytucji senioralnych energicznie pracowało nad pomysłami oraz dzieliło się potrzebami tej grupy. Spotkanie było bardzo owocne i już nie możemy doczekać się kolejnych, które odbędą się w maju tego roku. O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Menu