Poznajemy się i dzielimy doświadczeniami

  1. Strona główna
  2. Rewitalizacja
  3. Poznajemy się i dzielimy doświadczeniami

„Poznajmy się i podzielmy doświadczeniami” – pod takim hasłem przedstawiciele sześciu wałbrzyskich Partnerstw Lokalnych działających na podobszarach rewitalizacji spotkali się 20 marca w zaprzyjaźnionej Starej Kopalni. Organizatorem spotkania było Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Wałbrzychu, a pomysłodawcą działające w Śródmieściu Partnerstwo Eπcentrum. Z przyjemnością piszemy, że był to bardzo dobry pomysł!

Całość była poświęcona przedstawieniu działalności każdego partnerstwa, sieci efektywnej współpracy w każdym z nich oraz dzieleniu się wzajemnymi doświadczeniami z dotychczasowych przedsięwzięć realizowanych na rzecz społeczności lokalnych. Licznie przybyli uczestnicy spotkania w przyjemnej atmosferze pomieszczenia Citylab z zainteresowaniem obejrzeli prezentacje nt. działalności partnerstw, wymieniali się opiniami, pomysłami i przede wszystkim kontaktami.

Jesteśmy przekonani, że żywiołowe dyskusje związane z dalszą aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnych, znajdą swoje odzwierciedlenie w ilości zrealizowanych przez partnerstwa projektów na rzecz i z mieszkańcami Śródmieścia, Nowego Miasta, Starego Zdroju, Sobięcina, Białego Kamienia i Podgórza.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom obecnym na spotkaniu oraz tym, którzy z ważnych względów nie mogli na nie przybyć, za dwa lata profesjonalnej współpracy, aktywności i pełnego zaangażowania oraz za układanie planów na przyszłość!

Menu