Wałbrzyskie mikrogranty znowu w akcji!

  1. Strona główna
  2. Spotkania z mieszkańcami
  3. Wałbrzyskie mikrogranty znowu w akcji!

Dzięki otrzymanej dotacji pozyskanej z budżetu Gminy Wałbrzych, w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, zorganizowanego przez Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu, Fundacja „Na szlaku” rozpoczęła realizację projektu pn.:” EKO Granie. Wszystko gra!”.

Przez kilka miesięcy dzieci i młodzież, pod dyrekcją Pana Tomasza Wizińskiego – muzyka, perkusjonalisty i prezesa Fundacji, będą uczestniczyli w wieloaspektowych warsztatach muzycznych i ekologicznych. Poszukają najpiękniejszych dźwięków i rytmów świata, poznają różne techniki gry i brzmienia instrumentów perkusyjnych. Ponadto, dowiedzą się, w jaki sposób przedmioty codziennego użytku, po drobnych modyfikacjach, można wykorzystywać jako instrumenty. W muzyczny ruch pójdą niepotrzebne puszki, garnki, wiadra, kosze na śmieci i meble.

„Na warsztaty tego typu można spojrzeć jak na muzykoterapię. Zajęcia podniosą uczestnikom poziom świadomości ekologicznej i muzycznej oraz dostarczą nową perspektywę w postrzeganiu codzienności. Pokażą, że WSZYSTKO gra!” – komentuje swój projekt Pan Tomasz.

Podsumowaniem przygody z muzyką i ekologią będzie koncert na żywo, nagranie utworu muzycznego oraz opracowanie skryptu edukacyjnego, który będzie dostępny w placówkach edukacyjnych w podobszarach rewitalizacji Sobięcin i Biały Kamień.

Menu