Wystawa prezentująca makiety i wizualizacje koncepcji rozwiązań przestrzennych

  1. Strona główna
  2. Imprezy
  3. Wystawa prezentująca makiety i wizualizacje koncepcji rozwiązań przestrzennych

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prezentującej makiety i wizualizacje koncepcji rozwiązań przestrzennych w 6 podobszarach rewitalizacji Miasta Wałbrzycha. Wystawa dostępna jest w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia do 30.11.2019 r.

Menu