Podsumowanie spotkań Partnerstw Lokalnych

  1. Strona główna
  2. Konkurs
  3. Podsumowanie spotkań Partnerstw Lokalnych

W dniach 13 – 15 maja 2019 r. odbyły się spotkania Partnerstw Lokalnych w poszczególnych podobszarach objętych rewitalizacją miasta. Serdeczne podziękowania dla Dyrektorów szkół za gościnę. Podczas spotkań udało Nam się omówić działania, które z pewnością zaowocują współpracą pomiędzy aktywnymi podmiotami w naszym mieście. 

czestnicy spotkania zostali poinformowani między innymi o realizacji mikrograntów, więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj:http://rewitalizacja.walbrzych.pl/wyniki-trzeciej-edycji-mikrograntow/, spacerach historycznych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji (o terminach spacerów będziemy Państwa na bieżąco informować) oraz o idei funkcjonowania Centrum Aktywności Obywatelskiej, w ramach którego będą realizowane w siedzibach RWS działania dla mieszkańców z różnorodnych zakresów tematycznych, np. postawy obywatelskie, wolontariat, stolarka, ogrodnictwo, zdrowe odżywianie, rękodzieło i świat ginących zawodów, sport.

Dziękujemy wszystkim za udział w kolejnych spotkaniach Partnerstw Lokalnych i oczywiście serdecznie zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców oraz organizacje i instytucje do współpracy. 

Menu