“Przestrzeń Gminna – Lokalna Wartość” – zaproszenie na I etap konsultacji społecznych

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. “Przestrzeń Gminna – Lokalna Wartość” – zaproszenie na I etap konsultacji społecznych

W związku z planowanym przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – zachodniej części obszaru Śródmieścia, a zarazem przystąpieniem do I etapu konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń Gminna – Lokalna Wartość”, zapraszam Państwa na spotkanie, które odbędzie się 6 czerwca 2019 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ulicy Kilińskiego 1 w Wałbrzychu.

Poznawanie potrzeb i oczekiwań wałbrzyskiej społeczności oraz dążenie do spójności planowanych działań wpisuje się w ideę partycypacji społecznej, która przyświeca całemu procesowi. Dlatego zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat koncepcji zagospodarowania rejonu Śródmieścia oraz na wypracowaniu wspólnie z uczestnikami spotkania propozycji realnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przedmiotowego obszaru.

Zgłaszane podczas spotkania pomysły i propozycje pozwolą na podejmowanie właściwych i akceptowanych przez uczestników procesu decyzji podczas sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/1959/29712/zaproszenie-na-spotkanie-06-06-2019-r

Menu