Ruszyły kolejne konkursy wspierające aktywizację i rozwój lokalnej społeczności

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. Ruszyły kolejne konkursy wspierające aktywizację i rozwój lokalnej społeczności

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic Wałbrzycha znajdujących się w podobszarach rewitalizacji, tj. Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień, Sobięcin:

  1. Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze Śródmieście poprzez organizację wydarzeń tematycznych zaplanowanych na czas wakacji mających na celu zachęcenie mieszkańców i mieszkanek Wałbrzycha do spędzenia sobotniego popołudnia i wieczoru w centrum miasta – Rynku. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wraz z załącznikami pobierz
  2. Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej polegające na wspólnym z mieszkańcami wykreowaniu nowej rekreacyjnej przestrzeni publicznej poprzez wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wraz z wykonaniem elementów małej architektury i nasadzeń w co najmniej dwóch miejscach na obszarze rewitalizacji Wałbrzycha.
    Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wraz z załącznikami pobierz

Nabór wniosków potrwa od 7 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 64 44 711/712/717 w godzinach: pon, wt., czw. 7:30 – 15:30, wt. 7:30 – 16:30, pt. 7:30 – 14:30 lub drogą mailową e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl.

Menu