Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025

Prezydent Miasta Wałbrzycha, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.), zawiadamia o pozytywnej opinii wystawionej przez Komitet Rewitalizacji dot. sprawozdania Prezydenta Miasta Wałbrzycha pn.: „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025”.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dn. 12.06.2019 r.

Menu