Partycypacja społeczna popłaca

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. Partycypacja społeczna popłaca

W ubiegłą sobotę podsumowaliśmy dwa projekty zrealizowane dzięki dotacji z budżetu Gminy Wałbrzych. Głównymi realizatorami projektów byli mieszkańcy Starego Zdroju z ulicy Przywodnej, przy wsparciu i współpracy Fundacji „Z całego serca” Pana Anatola Szpura i Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Pierwszy projekt nosi nazwę „Zielony koszyk- zielenimy podwórko”, drugi natomiast to „Sąsiedzka ławeczka dla Seniora”.

Przy realizacji obu działań doszło do kooperacji, integracji, kreatywności i wielkiej dumy z osiągniętych efektów. Wszystko to widać na załączonej fotorelacji. Zapraszamy do oglądnięcia kolejnych przykładów dobrych praktyk i partycypacji społecznej.

Menu