Dolnośląski Budżet Obywatelski 2020

  1. Strona główna
  2. Szkolenia
  3. Dolnośląski Budżet Obywatelski 2020

Przed nami V edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Wzorem poprzedniego roku, w tegorocznej edycji będą możliwe do realizacji projekty z siedmiu obszarów tematycznych: sportowe, turystyczne, kulturalne, wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz piąty będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

W celu przybliżenia tegorocznej edycji Aktywnego Dolnego Śląska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, zaplanowane w dniu 10 lutego – Wałbrzych, w godzinach 10.30 – 13.30, ul. Rynek 6 w Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, sala 13.

Zgłoszenia na ww. spotkanie należy przysyłać do 5 lutego na adres e-mail: mateusz.makarewicz@umwd.pl  

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informacje o zakwalifikowaniu się lub nie, zostaną odesłane na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie.

Więcej informacji pod linkiem:

https://aktywny.dolnyslask.pl/index.php/startujemy-z-v-edycja-dolnoslaskiego-budzetu-obywatelskiego-aktywny-dolny-slask/

Menu