Seniorze, zostań w domu!

  1. Strona główna
  2. Komunikaty
  3. Seniorze, zostań w domu!

W Wałbrzychu w związku z epidemią koronawirusa ruszyła akcja pomocy seniorom.

Główny Inspektorat Sanitarny i władze Wałbrzycha apelują, by osoby starsze pozostawały w domach, maksymalnie ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych. Z pomocą w załatwianiu zakupów, wykupu recept mają pomóc wolontariusze i pracownicy MOPS, Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej, Rady Wspólnot Samorządowych i organizacje pozarządowe

Jak to działa?

Senior dzwoni, wolontariusz przychodzi!

  1. Senior dzwoni na infolinię 74 66 40 900 i zgłasza potrzebę zakupu żywności, środków higienicznych, leków (realizacja recept)¹. Wówczas niezwłocznie² przyjdzie do niego pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub wolontariusz ze specjalnym identyfikatorem lub legitymacją.
  2. Wolontariusz weźmie od seniora listę potrzebnych produktów oraz pieniądze i zrobi zakupy (max. za 100 zł.- produkty żywnościowe), w sklepie, aptece która znajduje się w najbliższym otoczeniu. Potem je dostarczy i rozliczy się z wydanych środków (paragon). Zakupy zostaną przekazane seniorom z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
  3. Działamy tylko na wyraźną prośbę telefoniczną samego seniora. Jeśli senior nie zatelefonował, a pojawił się u niego ktoś, kto ma rzekomo zrobić zakupy, prosimy zachować ostrożność. To na pewno nie osoba z MOPS.
  4. Senior będzie mógł skorzystać z takiej usługi dwa razy w tygodniu.
  5. Pomoc skierowana jest do samotnych seniorów, powyżej 65 roku życia, które nie są objęte usługami opiekuńczymi.
  6. Mając na uwadze bezpieczeństwo wolontariuszy i pracowników ww. pomoc nie będzie udzielana osobom chorym na koronawirusa lub poddanym kwarantannie/nadzorowi epidemiologicznemu. Pamiętajmy, że profesjonalne pomaganie nie może opierać się na intuicji i dobrych intencjach, a powinno być oparte na działaniu metodycznym, profesjonalnie przygotowanym i bezpiecznym.
  7. Każdy senior dzwoniący do tutejszego Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w celu realizacji pomocy zakupowej.

Osoby, które potrzebują takiej pomocy są proszone o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 74 66 40 900. Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Do pomocy najstarszym mieszkańcom Wałbrzycha oddelegowano pracowników i wolontariuszy. Zaangażowano także organizacje pozarządowe, Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej oraz Rady Wspólnot Samorządowych. Za koordynację działań odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

¹ W ramach pomocy zakupowej pracownik MOPS/wolontariusz nie zakupi (m.in. art. tytoniowych, alkoholu, odzieży, obuwia, artykułów agd i rtv, nie opłaci usług)

² Najpóźniej w ciągu 2 dni

Osoba koordynująca: Ewelina Dziedzic, z-ca kierownika Działu Wspierania Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychum, telefon: 74 66 40 900, mail: e.dziedzic@mops.walbrzych.pl

Menu