Wspominamy migrogranty na Sobięcinie

  1. Strona główna
  2. Mikrogranty
  3. Wspominamy migrogranty na Sobięcinie

W ramach otwartego konkursu z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej w dzielnicy Sobięcin NGO, Partnerstwo lokalne i aktywni mieszkańcy zrealizowali 11 projektów. Dwa z nich  upowszechniały wiedzę o historii Wałbrzycha poprzez warsztaty kulturalne i artystyczne, m.in. Wokół poezji Mariana Jachimowicza i Danuty Góralskiej Nowak. Jeden z nich – muzyczny, rozwijał jednocześnie talenty muzyczne i świadomość ekologiczną. Jeden wspierał aktywność fizyczną i uprawianie sportu, jako alternatywę spędzania czasu wolnego. Dzięki niemu powstała profesjonalna strefa kibica, a obok niej ścieżka edukacyjna drzew i krzewów – rezulat kolejnego mikrograntu. Dwa projekty włączyły grupę kobiet narażonych na wykluczenie zawodowe i społeczne w działania o charakterze edukacyjnym: naukę szycia i gotowania. Kolejne dwa mieściły się w zakresie poprawy estetyki w przestrzeni publicznej oraz utrzymywania  w czystości elewacji kamienic, garaży i ogrodzeń.

W Politykę Senioralną Miasta wpisała się Podwórkowa Akademia Seniora ze swoją: kulturalną, bezpieczną, medyczną i integracyjną receptą. W ramach kolejnego projektu powstała przestrzeń międzypokoleniowa, w której mieszkańcy rozwijali wiedzę z zakresu społeczeństwa obywatelskiego.

Sobięcin jest kolejnym podobszarem rewitalizacji, w którym warto zrealizować następne przedsięwzięcia. Niekażdy z nas wie, że dzielnica od XIX wieku do dnia dzisiejszego, poprzez szkody górnicze,  obniżyła się o ponad 80 metrów. To tutaj mieszkało trzech ministrów, dwóch Polaków – z czasów przedwojennych i obecnych, jeden Niemiec: Konstanty Skirmunt, Klaus Topfer i Tomasz Siemoniak. Stałymi elementami krajobrazu Sobięcina są, m.in.: budynek przy ul. 1 Maja 85 – dawny górniczy dom towarowy, zabytkowy wiadukt kolejowy z 1927 roku, zabytkowy budynek nr 97 po dawnej szkole ekonomicznej ZS nr 7, kościół p. w. Józefa Oblubieńca, dawna łaźnia łańcuszkowa ukryta przy ul. 1 Maja 99A, Szyb Irena, dawny kościół ewangelicki przy nr 140, poczta w dawnym budynku poczty cesarskiej, stary park im.T. Kościuszki, Koksownia Victoria, w której po raz pierwszy na świecie skoksowano węgiel, cudne małe arboretum Sióstr Niepokalanek, w którym rosnie np. dyptam jesionolistny, nazywany  gorejącym krzewem Mojżesza, podczas upałów wydziela olejki eteryczne, które mogą ulec samozapaleniu.

To tylko część historii i odkrytych tajemnic  Sobięcina. Może będą dla Was inspiracją?    

Menu