Stary Zdrój – przeżyjmy mikrogranty jeszcze raz

  1. Strona główna
  2. Mikrogranty
  3. Stary Zdrój – przeżyjmy mikrogranty jeszcze raz

Nasz bilans zrealizowanych mikrograntów zamykamy na Starym Zdroju. W tym podobszarze rewitalizacji NGO, Partnerstwo lokalne i aktywni mieszkańcy dzielnicy zrealizowali 9 projektów.

Pięć z nich wpisało się w zakres poprawy estetyki w przestrzeni publicznej oraz utrzymywania w czystości elewacji budynków, promowania wspólnej odpowiedzialności za czystość i porządek podwórek i skwerów oraz rozwój edukacji i świadomości ekologicznej. W tematyce Polityki Senioralnej Miasta mieścił się jeden projekt, dzięki któremu pojawiły się nowe ławeczki i miejsca do odpoczynku przyjazne przede wszystkim seniorom. Dwa były związane z upowszechnianiem historii, dziedzictwa kulturowego oraz integracji wielokulturowej społeczności Starego Zdroju. Jeden z nich, poprzez warsztaty dotykał poezji lokalnej pisarki Danuty Góralskiej Nowak, a drugi muzyki i tańców romskich oraz polskich. Jeden z projektów włączał grupę mieszkańców  narażonych na wykluczenie zawodowe i społeczne w działania o charakterze edukacyjnym i wolontariackim. Dzięki niemu powstała świetlica –  miejsce życzliwe wszystkim dzieciom i młodzieży dzielnicy.

Może w tym roku  dla Starego Zdroju zaproponujecie kolejne dobre inicjatywy umożliwiające angażowanie się mieszkańców w działania na rzecz innych? Liczymy na to, że wcześniejsze mikrogranty i garść ciekawostek o dzielnicy zainspirują Was do napisania projektu.

Dawne uzdrowisko Alt Waser, miejscowość o rodowodzie średniowiecznym, wymieniana po raz pierwszy jako Aqua Antiqua, była bardzo popularna pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Wypoczywali tu m.in. wielcy Polacy: Hugo Kołłątaj, Michał Ogiński, ale także Maria Walewska – słynna kochanka Napoleona. Dziś podziwiamy: pałac Tielscha, kościół św. Barbary, zabytkową kamienną figurę św. Jana Nepomucena, Dąb Chwalibóg, a oczyma wyobraźni dawną Promenadą Uzdrowiskową – ul. Pocztowa, dawny pałac właścicieli Starego Zdroju – rycerskiej rodziny von Mutiusów, szyb Chwalibóg i dawne stawy pałacowe.  Niewiele osób wie, że dobra Starego Zdroju przechodziły z rąk do rąk wielu arystokratycznych rodów m.in. Von Waldau, Gellhornów. Najważniejszą rodziną dla tej miejscowości była rodzina Von Mutiusów, która wybudowała tutaj piękny klasycystyczny pałac. Dzisiaj jest tutaj zwykły budynek mieszkalny, który utracił swoje cechy stylowe. – mówi Prezes Fundacji im. Księżnej Daisy Von Pless, Mateusz Mykytyszyn.

Każdej wiosny, szczególnie mieszkańców Starego Zdroju, zachwyca swoim pięknem ponad 200-letnia magnolia, przy ul. Armii Krajowej.  Jego szlachetną urodę doceniono i od 4 lat jest pomnikiem przyrody.

Czy nowe projekty podkreślą w tym roku potencjał Starego Zdroju?

Menu