Znamy już 8 członków kolejnej kadencji GRDPP

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Znamy już 8 członków kolejnej kadencji GRDPP

Szesnaście osób zasiądzie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na 3-letnią kadencję 2020-2023, w tym:
1) czterech przedstawicieli Prezydenta,
2) czterech przedstawicieli Rady Miejskiej,
3) ośmiu przedstawicieli wałbrzyskich organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze wyborów.

Wybory przedstawicieli tzw. trzeciego sektora zostały przeprowadzone wczoraj w miejskim Ratuszu. Spośród 12 zgłoszonych kandydatów wybrano 8, którzy zdobyli największą liczbę głosów. Wśród nich są zarówno nowe nazwiska, które do tej pory nie pojawiły się w Radzie, jak i znane twarze, kontynuujące swoją działalność na rzecz pożytku publicznego.  

Na wrzesień br. jest zaplanowane posiedzenie Rady w nowym i pełnym składzie. Poznamy nazwiska przedstawicieli Prezydenta oraz Rady Miejskiej.

Poniżej wyniki wczorajszych wyborów:

Lp. Nazwisko i imię przedstawiciela organizacji do GRDPP Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej
1. Marlinga Artur ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnoty,
ul. Przemysłowa 16, 58-300 Wałbrzych
2. Płocharczyk – Kurzawińska Alina Klub Przyjaciół Siatkówki Chełmiec Wałbrzych, ul. P. Wysockiego 11a, 58-300 Wałbrzych
3. Hoppe Łukasz Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. R. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych
4. Kwiatkowska – Wyrwisz Elżbieta Fundacja Museion w Wałbrzychu, ul. Ustroń 1/2, 58-301 Wałbrzych
5. Maląg Karolina Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne w Wałbrzychu,
ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
6. Matuszko Zenon Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
7. Radłowska Wanda   Stowarzyszenie “Radość Życia” w Wałbrzychu, ul. gen. S. Grota-Roweckiego 3/8,
58-309 Wałbrzych
8. Chlebda Arkadiusz   Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010“, Hala Wałbrzyskich Mistrzów, ul. P. Wysockiego 11a, 58-300 Wałbrzych
Menu