Na początek mikrograntów – Ptaki mają głos

  1. Strona główna
  2. Mikrogranty
  3. Na początek mikrograntów – Ptaki mają głos

Widzimy i słyszymy je codziennie, czasem nie zwracamy na nie uwagi. Są symbolem m.in. wolności,  swobody, możliwości pokonywania barier, mądrości i marzeń. Wiele z nich pięknie śpiewa oraz zachwyca swoim barwnym wyglądem. Chodzi o naszych podwórkowych, parkowych i leśnych sąsiadów, którzy zostali docenieni przez Stowarzyszenie na rzecz działań artystycznych i społecznych „O! Kultura”.

Sójki, szarytki, zięby, grubodzioby, gile, rudziki, kwiczoły, wróble, czeczotki, modraszki i wiele innych ptaków są bohaterami projektu pn.: „Ptaki na moim podwórku”. Projekt obejmuje po 3 spotkania plastyczno-muzyczne zorganizowane dla mieszkańców 3 podobszarów rewitalizacji: Nowego Miasta, Sobięcina i Podgórza.

W czasie warsztatów uczestnicy: poznają gatunki ptaków, które występują w Wałbrzychu, zrozumieją ich zwyczaje i potrzeby, nauczą się rozpoznawać ptaki po ich odgłosach i wyglądzie oraz dowiedzą się w jaki sposób zabezpieczyć i pomóc rannym ptakom.

Dzięki muzykom Filharmonii Sudeckiej uczestnicy wezmą udział w podwórkowym koncercie podczas, którego wysłuchają muzyki naśladującej głosy ptaków. Na koniec projektu, pod okiem wałbrzyskiej artystki, uczestnicy namalują farbami naszych głównych bohaterów. W ten sposób powstanie tymczasowy mural podwórkowy – scenografia, którą będziemy mogli podziwiać podczas koncertu pn.: „Ptaki w muzyce”.

Menu