Przyznano środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Przyznano środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Wałbrzycha przyznał środki na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pod nazwą “Wsparcie działań o charakterze integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych” w wysokości 12 625,70 zł.

Środki otrzymały wałbrzyskie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, tj.:

  1. Wałbrzyskie Stowarzyszenie “AMAZONKI”
  2. Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
  3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
  4. Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe

Zarządzenie 474/2020

Menu