Ruszyła XI edycja Funduszu Toyoty

  1. Strona główna
  2. Konkurs
  3. Ruszyła XI edycja Funduszu Toyoty

Wczoraj (7 września) wystartowała kolejna edycja Funduszu Toyoty – “Dobre pomysły zmieniają nasz świat” – na realizację projektów w 2021r.

W tym roku działaniami objęty został większy obszar:
23 gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej
3 gminy powiatu oławskiego (Oława, Jelcz-Laskowice i Domaniów)

Budżet konkursu wynosi:
> dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 100.000 zł – 5-6 dotacji po maks. 20.000 zł
> dla powiatu oławskiego – 60.000 zł – 3-4 dotacje po maks. 20.000 zł

WNIOSKODAWCY:
organizacje typy non-profit z obszaru gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej i powiaty oławskiego i  inne podmioty realizujące inicjatywy dla dobra społeczności lokalnej nie nastawione na osiąganie zysku (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wspólnoty samorządowe, kluby sportowe itp.)

Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań obejmujących 5 OBSZARÓW/PRIORYTETÓW:
> Ekologia: np. ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.
> Edukacja techniczna: np. doświadczalne mini-parki nauki itp.
> Sport i promocja zdrowego trybu życia: np. obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia itp.
> Bezpieczeństwo na drogach: np. obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki itp.) , tory nauki jazdy na rowerze itp.
> Mobilność/swoboda poruszania się: np. obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) itp.

WAŻNE DATY – szczegółowe informacje w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronach: www.fundusztoyoty.pl oraz http://fee.org.pl/ w zakładce “Fundusz Toyoty”
> termin składania wniosków – I etap konkursu – do 31 października 2020 do godziny 15.00
> termin składania wniosków – II etap konkursu – do 5 lutego 2021
> głosowanie na najlepsze projektu poprzez media społecznościowe – od 12.02 do 28.02. 2021 do godziny 23.59.59
> ogłoszenie wyników: 1 marca 2021
> podpisanie umów z laureatami konkursu: od 1.03 do 12.03.2021
> czas realizacji projektów: od 15 marca do 31 października 2021
> termin złożenia raportu końcowego: do 15 listopada 2021

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca konkursu znajdują się na stronach:
www.fundusztoyoty.pl
http://fee.org.pl/ w zakładce “Fundusz Toyoty”

Zobacz FILM PROMOCYJNY, informujący o Funduszu Toyoty i zrealizowanych projektach:Dla Wnioskodawców zorganizowane zostaną SPOTKANIA INFORMACYJNE, podczas których zostaną szczegółowo omówione zasady ubiegania się o dotację i jej późniejsze rozliczenie. Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

> Wałbrzych, 15 września 2020, godzina 12.00 – Zespół Szkół Zawodowych nr 5 u. M. Tytusa Hubera, ul. Ogrodowa 2A, 58-306 Wałbrzych – dla gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

> Jelcz – Laskowice, 16 września 2020, godzina 12.00 – Zespół Szkół im. J. Kasprowicza, ul. Techników 26, 55-230 Jelcz-Laskowice – dla gmin powiatu oławskiego

Należy potwierdzić swoją obecność na spotkaniu droga mailową fundusztoyoty@fee.pl do dnia 14.09.2020 do godziny 12.00.

COVID 19 – w celu zabezpieczenia nas wszystkich przed niebezpieczeństwem wynikającym z zagrożenia pandemią COVID 19, podczas spotkań należy zachować niezbędne środki ostrożności i dlatego też prosimy o:
– zabranie ze sobą maseczek ochronnych (w przypadku jeśli Państwo nie będziecie mieli – otrzymacie na miejscu w szkole)
– dezynfekcję rąk przy wejściu na salę konferencyjną – środki dezynfekcyjne będą przygotowane do Państwa dyspozycji
– zachowanie dystansu społecznego – krzesła na sali będą rozstawione w odpowiedniej odległości od siebie.

PARTNERZY KONKURSU
XI edycja Funduszu Toyoty realizowana jest w Partnerstwie:
> Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu – przekazuje środki finansowe na realizację konkursu
> Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
– jest operatorem konkursu
> Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu – wspiera Wnioskodawców w opracowaniu projektów zagospodarowania przestrzennego. Uczniowie kierunku technik architektury krajobrazu pomagają Wnioskodawcom w opracowaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego.
> Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach – wspiera Wnioskodawców w opracowaniu projektów zagospodarowania przestrzennego. Uczniowie kierunku technik informatyk pomagają Wnioskodawcom w wizualizacji koncepcji zagospodarowania przestrzennego.

INFORMACJA/KONSULTACJE/POMOC:
Grzegorz Kruszyński
(Fundacja Edukacji Europejskiej), tel. 601 262 282, mail: grzegorz@fee.pl

Menu