„Radość życia” na wałbrzyskim Podgórzu

  1. Strona główna
  2. Mikrogranty
  3. „Radość życia” na wałbrzyskim Podgórzu

Spacery edukacyjne z przewodnikiem po Podgórzu, których trasy opracowali sami seniorzy na podstawie swoich wspomnień, warsztaty z zakresu zero waste, warsztaty z komunikacji społecznej, warsztaty artystyczne pod okiem fachowców w tym: muzyczne tworzące spektakl muzyczny i taneczne  tworzące taneczną etiudę. Ponadto spotkanie w Teatrze Lalki i Aktora, udział w spektaklu oraz spisanie bajek znanych i opowiadanych przez seniorów to najważniejsze punkty mikrograntu realizowanego przez Stowarzyszenie „Radość życia”.

Projekt pn.: „Podgórze – moje miejsce gdzie tworzę i działam z pasją” adresowany do grupy najmłodszych i najstarszych mieszkańców Podgórza rozpoczął się w lipcu br. Od tamtej pory nie zwalnia tempa. Uczestnicy szykują się do jego podsumowania i przedstawienia niezwykłych efektów. Opracowany śpiewnik z piosenkami turystycznymi oraz bajki opisane podczas spotkań międzypokoleniowych, mini spektakl muzyczny połączony z etiudami tanecznymi, wyroby z recyklingu to tylko część z zaplanowanych dla nas niespodzianek.

Warto dodać, że mikrogrant zawiera elementy nowatorskie, m.in. tworzenie i edukację jednocześnie dla trzech pokoleń: dzieci, rodziców i seniorów. Wszystkie zadania mają na celu poprawienie i wzmocnienie wzajemnych relacji, komunikacji, budowanie szacunku dla siebie, innych ludzi oraz środowiska naturalnego.

“Zadanie finansowane z budżetu Gminy Wałbrzych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej”.

Menu