Szkolenie dla NGO

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Szkolenie dla NGO

Gmina Wałbrzych i Fundacja „Merkury” zapraszają organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie pt. „Dostępność działań NGO – NGO bez barier, czyli jak zapewnić dostępność działań organizacji pozarządowych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Szkolenie jest odpowiedzią na wymogi ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które mają obowiązywać najpóźniej od 2021 r.

Dostępność to: samodzielność, pełny dostęp do usług i informacji, wygoda korzystania, skuteczna komunikacja. Kluczowe w dostępności jest zrozumienie, że każdy z nas ma równe prawo w dostępie do dóbr i usług o charakterze publicznym.

Z powodów epidemiologicznych szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu – wszystkim zgłoszonym osobom wysłany zostanie link do zapisu wideo, który będzie można obejrzeć do końca listopada br. Ponadto podane będą daty dyżurów i nr telefonu do trenerki – dr Małgorzaty Franczak, która będzie udzielać konsultacji po obejrzeniu filmów.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do dnia 17 listopada, do godz. 15:00 na adres: inkubator.ngo@merkury.org.pl

Więcej informacji w sprawie programu szkolenia i wymogów ustawy udziela Waldemar Weihs, prezes Fundacji „Merkury”, tel. 509 673 693.

Szkolenie realizowane w ramach Dolnośląskiego Kolegium Obywatelskiego realizowanego przez Fundację “Merkury” przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020

Menu