Wyłożono do wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  1. Strona główna
  2. Zagospodarowanie przestrzenne
  3. Wyłożono do wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zawiadamia, że od 29 marca 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Projekt planu  udostępniony jest w BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na stronie  http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/1958/34152/wylozenie-projektu-mpzp-do-publicznego-wgladuna  oraz w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych pok. 208, w godzinach pracy urzędu.

Pierwsza dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – platformy Microsoft Teams. Druga dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – platformy Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w pierwszej dyskusji należy zgłaszać mailowo w terminie od 29.03.2021 r. do 16.04.2021 r. na adres j.sakowska@um.walbrzych.pl  z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do programu. Chęć uczestnictwa w drugiej dyskusji należy zgłaszać mailowo w terminie od 21.04.2021 r. do 26.04.2021 r. na adres j.sakowska@um.walbrzych.pl  z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do programu.

Szczegóły na stronie:

http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/1958/34152/wylozenie-projektu-mpzp-do-publicznego-wgladu

http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/1958/34124/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu

Menu