Wałbrzyska Rada Seniorów wspiera ekologiczne postawy

  1. Strona główna
  2. Seniorzy
  3. Wałbrzyska Rada Seniorów wspiera ekologiczne postawy

Wczoraj odbyło się, pierwsze w tym roku, posiedzenie Wałbrzyskiej Rady Seniorów, na którym mogliśmy się spotkać i entuzjastycznie porozmawiać, jak za czasów sprzed pandemii koronawirusa.

Tematem przewodnim było zapoznanie się z funkcjonowaniem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych MZUK Sp. z o.o. ściśle związane z właściwą segregacją i przetwarzaniem odpadów.

Pierwsza część posiedzenia była wyjątkowa, ponieważ obejmowała wizytę studyjną w najnowocześniejszej w kraju hali mechanicznego przetwarzania odpadów zmieszanych.

Pieczę nad grupą podczas zwiedzania instalacji objął Pan Bogdan Stanek Prezes MZUK Sp. z o.o., który z pasją opowiedział o jej funkcjonowaniu oraz śmiałych zamierzeniach Spółki.

Seniorzy obejrzeli także interesującą prezentację nt. RIPOK przygotowaną przez Pana Bartosza Pantol Z-cę Kierownika Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów.

Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć z bliska jak trudna jest praca pracowników nowego zakładu MZUK Sp. z o.o. oraz jak funkcjonuje instalacja, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa odbioru wszystkich odpadów komunalnych z miasta i sąsiednich gmin oraz zapewnienie stałej, możliwie najniższej ceny zagospodarowania odpadów.  Członkowie Rady Seniorów uznali, że uruchomienie tak nowoczesnej instalacji o statusie RIPOK jest dla Wałbrzycha zadaniem fundamentalnym w zakresie ochrony środowiska.  

RIPOK powstała w ramach projektu “Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja), polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WD 2014-2020.

Menu