Słoneczne powitanie wakacji

  1. Strona główna
  2. Spotkania z mieszkańcami
  3. Słoneczne powitanie wakacji

Zabawy podwórkowe, sport, ekologia i empatia to główne hasła czwartkowego Powitania Wakacji. Sympatyczna impreza dla dzieci, do której przyłączyło się Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, została zorganizowana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu (ZPS nr 2) oraz Biblioteki pod Atlantami Filia nr 5.

Krzyżówka z wakacyjnym hasłem, ekologiczne rebusy i rozsypywanki, konkursy plastyczne i sportowe, gry podwórkowe, beztroskie zabawy z udziałem zespołu z Jump Planet oraz pogadanka pn.: ,,Widzę, Słyszę, Reaguje” autorstwa Działu Profilaktyki to wszystko działo się w miniony czwartek na terenie RWS w podobszarze rewitalizacji Sobięcin.

Zwycięzcy konkursów otrzymali wspaniałe nagrody, pozostali uczestnicy atrakcyjne niespodzianki. Przez całe wydarzenie najmłodszym mieszkańcom dzielnicy towarzyszyli pracownicy Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., promując do picia wodę z sezonowymi owocami.

Menu