Rusza kolejna edycja konkursu Funduszu Toyoty – “Dobre pomysły zmieniają nasz świat”

  1. Strona główna
  2. Konkurs
  3. Rusza kolejna edycja konkursu Funduszu Toyoty – “Dobre pomysły zmieniają nasz świat”

Zapraszamy do udziału w edycji – FUNDUSZ TOYOTY 2022

Podobnie jak poprzednio, w tym roku działaniami objęty zostanie obszar:

23 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
3 gmin powiatu oławskiego (Oława, Jelcz-Laskowice i Domaniów)

Budżet konkursu wynosi:
> dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 100.000 zł – przyznamy 5-6 dotacji po maks. 20.000 zł
> dla powiatu oławskiego – 60.000 zł – przyznany 3-4 dotacje po maks. 20.000 zł

Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań obejmujących 5 OBSZARÓW/PRIORYTETÓW:
> Ekologia: np. ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.
> Edukacja techniczna: np. doświadczalne mini-parki nauki itp.
> Sport i promocja zdrowego trybu życia: np. obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia itp.
> Bezpieczeństwo na drogach: np. obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki itp.) , tory nauki jazdy na rowerze itp.
> Mobilność/swoboda poruszania się: np. obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) itp.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca konkursu znajdują się na stronach:
www.fundusztoyoty.pl oraz http://fee.org.pl/ w zakładce “Fundusz Toyoty”

FILM PROMOCYJNY, informujący o Funduszu Toyoty:

Dla Wnioskodawców organizowane są SPOTKANIA INFORMACYJNE, podczas których szczegółowo omówione zostaną zasady ubiegania się o dotację i jej późniejszego rozliczania. Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

> Jelcz – Laskowice, 13 września 2021, godzina 12.00 – Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława – dla gmin powiatu oławskiego
> Wałbrzych, 14 września 2021, godzina 12.00 – Zespół Szkół Zawodowych nr 5 u. M. Tytusa Hubera, ul. Ogrodowa 2A, 58-306 Wałbrzych – dla gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Organizatorzy proszą o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu droga mailową do dnia 10.09.2021.

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

PULA ŚRODKÓW:
>100.000 zł
– obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej,
> 60.000 zł
– obszar powiatu oławskiego, maksymalna kwota dotacji na realizację projektu wynosi 20.000 zł

WNIOSKODAWCY

organizacje typy non-profit z obszaru gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej i powiaty oławskiego i  inne podmioty realizujące inicjatywy dla dobra społeczności lokalnej nie nastawione na osiąganie zysku (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wspólnoty samorządowe, kluby sportowe itp.)

PRIORYTETY/OBSZARY WSPARCIA – projekty muszą przewidywać trwałą zmianę w otoczeniu, w następujących obszarach (jednym lub kilku)
> ekologia,
> sport i promocja zdrowego trybu życia,
> edukacja techniczna,
> bezpieczeństwo na drogach,
> poprawa mobilności/swobody przemieszczania się.

WAŻNE DATY
– szczegółowe informacja w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronach: www.fundusztoyoty.pl oraz http://fee.org.pl/ w zakładce “Fundusz Toyoty”
> termin składania wniosków – I etap konkursu – do 3 grudnia 2021 do godziny 23.59.59
> termin składania wniosków – II etap konkursu – do 21 marca 2022
> głosowanie na najlepsze projektu poprzez media społecznościowe – od 28.03 do 10.04.2022 do godziny 23.59.59
> ogłoszenie wyników: 11 kwietnia 2022
> podpisanie umów z laureatami konkursu: od 11.04 do 15.04.2022
> czas realizacji projektów: od 11 kwietnia do 31 października 2022
> termin złożenia raportu końcowego: do 18 listopada 2022r

PARTNERZY KONKURSU
XI edycja Funduszu Toyoty realizowana jest w Partnerstwie:
> Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu – przekazuje środki finansowe na realizację konkursu
> Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
– jest operatorem konkursu
> Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu – uczniowie kierunku technik architektury krajobrazu pod opieką nauczyciela, opracowują koncepcję/wizualizację projektu we współpracy z Wnioskodawcą (obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej)
> Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach – uczniowie kierunku technik informatyk pod opieką nauczyciela, opracowują koncepcję/wizualizację projektu we współpracy z Wnioskodawcą (obszar powiatu oławskiego)
INFORMACJA/KONSULTACJE/POMOC:
Grzegorz Kruszyński
(Fundacja Edukacji Europejskiej), tel. 601 262 282, mail: mailto:grzegorz@fee.pl


COVID 19 – w celu zabezpieczenia nas wszystkich przed niebezpieczeństwem wynikającym z zagrożenia pandemią COVID 19, podczas naszego spotkania chcemy zachować niezbędne środki ostrożności i dlatego też prosimy o:
– zabrania ze sobą maseczek ochronnych (w przypadku jeśli Państwo nie będziecie mieli – otrzymacie na miejscu w szkole)
– dezynfekcję rąk przy wejściu na sale konferencyjną – środki dezynfekcyjne będą przygotowane do Państwa dyspozycji
– zachowanie dystansu społecznego – krzesła na sali będą rozstawione w odpowiedniej odległości od siebie.

Menu