Zobaczyli zielone

  1. Strona główna
  2. Mikrogranty
  3. Zobaczyli zielone

We wrześniu Stowarzyszenie Na Rzecz Działań Artystycznych i Społecznych „O! KULTURA”  rozpoczęło realizację projektu pt. „Zobacz – Zielone! Nowe Miasto”. Pierwsze spotkanie z młodymi mieszkańcami Wałbrzycha w dzielnicy Nowe Miasto odbyło się 2 września br. na Placu Obrońców Warszawy przed I LO. Stamtąd grupa przeszła kolejno na dwa podwórka, na których poznała zadomowione tam gatunki roślin. “Zadziwiające jak wiele wiemy o roślinach, ich funkcjach i miejscu w środowisku będąc dziećmi, a jak szybko zapominamy o tym w życiu dorosłym” – stwierdzili organizatorzy wraz z ogrodnikiem miejskim Michaelem Liguzem, który był przewodnikiem po podwórkach. Zobaczono dokładnie stan obu podwórek – jedno z nich już w najbliższym czasie będzie rewitalizowane.

Już 16 września zapraszamy również o godzinie 16 na Plac Obrońców Warszawy – gdzie uczestnicy projektu zajmą się projektowaniem małej architektury na modelowym podwórku. Przewodnikiem będzie Michael Liguz – ogrodnik miejski.

Zadanie finansowane z budżetu Gminy Wałbrzych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej.

Menu