Gmina Wałbrzych przystąpiła do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

  1. Strona główna
  2. GPR
  3. Gmina Wałbrzych przystąpiła do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu można zapoznać się z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwały nr XL/450/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

Treść obwieszczenia dostępna jest tutaj>>>

Wobec powyższego Gmina Wałbrzych, w ramach uruchomionego procesu aktualizacji, zaprasza do składania propozycji projektów, które służyć będą do opracowania aktualizacji programu rewitalizacji oraz pozwolą na podjęcie wszechstronnych działań, ukierunkowanych na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wyznaczonych podobszarów rewitalizacji – Białego Kamienia, Starego Zdroju, Śródmieścia, Sobięcina, Nowego Miasta oraz Podgórza.

Zakwalifikowane zostaną przedsięwzięcia o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.

NABÓR PROPOZYCJI PROWADZONY BĘDZIE OD 06.10.2021 r. DO 05.11.2021 r.

Menu