Za nami drugie szkolenie z realizacji „zielonych” projektów

  1. Strona główna
  2. Rewitalizacja
  3. Za nami drugie szkolenie z realizacji „zielonych” projektów

Za nami druga sesja szkoleniowa w ramach projektu pn. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna.

Podczas drugiego dnia szkolenia omówiliśmy zagadnienia niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej realizowanego zadania, tj.:

  1.  mapy poglądowe z zaznaczonym (obrysowanym) obszarem projektu
  2.  informacje lokalizacyjne, ewidencyjne
  3.  założenia projektowe i wymagania Zamawiającego co do kierunków projektu,
  4.  informacja dla projektanta o górnej granicy kosztów, jakie powinien założyć przy projektowaniu

Podczas szkolenia otrzymaliśmy możliwość pozyskania praktycznej wiedzy, niezbędnej na etapie planowania i realizacji projektu.

Więcej informacji o projekcie na https://ecomy.irmir.pl/ 

Prowadzone działania zrealizowane zostały dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej informacji odpowiada wyłącznie Gmina Wałbrzych.

Menu