Czyste mury wałbrzyskich kamienic

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Czyste mury wałbrzyskich kamienic

Do końca czerwca br. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Straż Miejska, Policja, Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji realizowali projekt „Wspólnie dbamy to czyste mury mamy”. Była to już druga edycja skutecznego przedsięwzięcia zainicjowanego ze strony społeczności lokalnej naszego miasta.

Projekt miał na celu zaangażowanie mieszkańców Wałbrzycha do wspólnych działań na rzecz poprawienia wizerunku najbardziej zniszczonych kamienic położonych głównie w rewitalizowanych dzielnicach. W ramach projektu zostały wyczyszczone i zamalowane nielegalne graffiti, m.in.:  wulgaryzmy, obraźliwe uwagi, drażniące rysunki i karykatury. 

Ta dobra praktyka jest przykładem sieciowania, czyli włączania do realizacji działań różnych środowisk, które mają wspólny mianownik: współodpowiedzialność za ładny i czysty widok z okna.

Ponadto projekt był okazją do integracji społecznej, która umożliwiła umocnienie pozytywnych relacji mieszkańców z pracownikami służb i instytucji miejskich. Wspólne działanie uwrażliwiło wolontariuszy na reagowanie na to, co się dzieje w lokalnej przestrzeni.  

Na liście obiektów, z których do 30 czerwca 2022 roku zniknęło nielegalne graffiti, znajduje się ponad 30 budynków m.in. przy ulicach: Niepodległości, Sienkiewicza, 1 Maja, Aleja Wyzwolenia, Armii Krajowej, Batorego, Daszyńskiego, Konopnickiej, Młynarska, Plac Tuwima, Paderewskiego, Piłsudskiego, Świdnicka.

Projekt dofinansowany z budżetu Gminy Wałbrzych.

Menu