OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  1. Strona główna
  2. Zagospodarowanie przestrzenne
  3. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wskazanym na załączniku graficznym do Uchwały Nr XXVI/268/20 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2022r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres: um@um.walbrzych.pl.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Menu