Ruszył Fundusz Toyoty – “Dobre pomysły zmieniają nasz świat”

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. Ruszył Fundusz Toyoty – “Dobre pomysły zmieniają nasz świat”

W 2023 Fundusz Toyoty obejmuje swoim wsparciem:
– gminy leżące na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej,
– 3 gminy powiatu oławskiego (Oława, Jelcz-Laskowice i Domaniów),
– Gmina Czernica (powiat wrocławski).  

Budżet konkursu wynosi 225.000 zł, a maksymalna wysokości pojedynczej dotacji wynosi 25.000 zł.

Liczba dotacji:
– dla obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej – od 5 do 6 dotacji,
– dla obszaru powiatu oławskiego i Gminy Czernica (powiat wrocławski) – od 4 do 5 dotacji. 

Przyznane dotacje będą przekazywane Wnioskodawcom w 2 transzach:
> 80% wartość przyznanej dotacji w terminie 3 dni od podpisania umowy wsparcia,
> 20% wartość przyznanej dotacji w terminie 5 dni po akceptacji przez Operatora Funduszu raportu końcowego z realizacji projektu.

Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań obejmujących 5 OBSZARÓW/PRIORYTETÓW:
> Ekologia: np. ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.
> Edukacja techniczna: np. doświadczalne mini-parki nauki itp.
> Sport i promocja zdrowego trybu życia: np. obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia itp.
> Bezpieczeństwo na drogach: np. obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki itp.) , tory nauki jazdy na rowerze itp.
> Mobilność/swoboda poruszania się: np. obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) itp.  

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca konkursu znajdują się na stronach: www.fundusztoyoty.pl <http://zielonywalbrzych.pl/> http://fee.org.pl/ <http://fee.org.pl/aktualnosci.html> w zakładce “Fundusz Toyoty”  

FILM PROMOCYJNY, informujący o Funduszu Toyoty i zrealizowanych projektach:

Dla Wnioskodawców organizowane są SPOTKANIA INFORMACYJNE, podczas których szczegółowo omówione zostaną zasady ubiegania się o dotację i jej późniejszego rozliczania. Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:  
> 14 września 2022, godzina 12.00 – Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława – dla gmin powiatu oławskiego i Gminy Czernica  
> 15 września 2022, godzina 12.00 – Zespół Szkół Zawodowych nr 5 u. M. Tytusa Hubera, ul. Ogrodowa 2A, 58-306 Wałbrzych – dla gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej  

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

WNIOSKODAWCY
organizacje typy non-profit z obszaru gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej i powiaty oławskiego i inne podmioty realizujące inicjatywy dla dobra społeczności lokalnej nie nastawione na osiąganie zysku (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wspólnoty samorządowe, kluby sportowe itp.)  

WAŻNE DATY – szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronach: www.fundusztoyoty.pl <http://zielonywalbrzych.pl/> oraz http://fee.org.pl/ <http://fee.org.pl/aktualnosci.html> w zakładce “Fundusz Toyoty”  

> termin składania wniosków – I etap konkursu – do 5 grudnia 2022 do godziny 23.59.59
> termin składania wniosków – II etap konkursu – do 20 marca 2023
> głosowanie na najlepsze projektu poprzez media społecznościowe – od 27.03 do 09.04.2023 do godziny 23.59.59
> ogłoszenie wyników: 12 kwietnia 2023
> podpisanie umów z laureatami konkursu: od 13.04 do 17.04.2023
> czas realizacji projektów: od 13 kwietnia do 31 października 2023
> termin złożenia raportu końcowego: do 17 listopada 2023  

PARTNERZY KONKURSU
> Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu – przekazuje środki finansowe na realizację konkursu
> Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu – jest operatorem konkursu
> Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu – uczniowie kierunku technik architektury krajobrazu pod opieką nauczyciela, opracowują koncepcję/wizualizację projektu we współpracy z Wnioskodawcą (obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej)
> Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach – uczniowie kierunku technik informatyk pod opieką nauczyciela, opracowują koncepcję/wizualizację projektu we współpracy z Wnioskodawcą (obszar powiatu oławskiego i Gmina Czernica)  

Kontakt/ INFORMACJA/KONSULTACJE/POMOC: Grzegorz Kruszyński (Fundacja Edukacji Europejskiej), tel. 601 262 282, mail: grzegorz@fee.org.pl

Menu