Wałbrzyska rewitalizacja przykładem dla innych miast

  1. Strona główna
  2. Bez kategorii
  3. Wałbrzyska rewitalizacja przykładem dla innych miast

W ostatnich tygodniach mieliśmy przyjemność gościć w naszym mieście przedstawicieli urzędów marszałkowskich i gmin z województwa dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego, którzy odbywali wizyty studyjne po obszarze rewitalizacji.

Naszym celem było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami z zakresu rewitalizacji wypracowanymi przez Gminę Wałbrzych. W trakcie spotkań zaprezentowaliśmy doświadczenia płynące z realizacji projektu pilotażowego, w szczególności działania zwiększające partycypację społeczną w procesie rewitalizacji, w tym współpracę z wałbrzyskimi wspólnotami. Naszych gości interesowały też zagadnienia związane ze znaczeniem działań z zakresu planowania przestrzennego w kontekście realizacji procesu rewitalizacji. Najciekawszą częścią spotkań były jednak spacery po obszarze rewitalizacji, w tym wizyty w instytucjach na nim działających, m.in. w Zakładzie Aktywności Zawodowej i Filiach Biblioteki pod Atlantami. Przedstawiciele urzędów z różnych stron Polski mieli także okazję zobaczyć postępy w realizacji projektów rewitalizacyjnych polegających na modernizacji budynków komunalnych. Wszystkie grupy odwiedziły jedno z kluczowych miejsc na mapie rewitalizacyjnych projektów – Starą Kopalnię.  Dopełnieniem wizyt w Wałbrzychu było zwiedzanie  perły Dolnego Śląska – Zamku Książ.

Menu