Konferencja kończącą projekt DraBiNa- drama, biografia, narracja. Innowacyjna, metoda aktywizacji osób starszych.

  1. Strona główna
  2. Bez kategorii
  3. Konferencja kończącą projekt DraBiNa- drama, biografia, narracja. Innowacyjna, metoda aktywizacji osób starszych.

Fundacja Via Salutis jako partner projektu  “Drabina- drama, biografia, narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych” serdecznie zaprasza na konferencję kończącą projekt Drabina: Drama, Biografia, Narracja

Projekt skierowany był do edukatorów senioralnych z organizacji pozarządowych z całego kraju. Jego celem było wypracowanie innowacyjnej metody aktywizacji osób starszych dla edukatorów, przeszkolenie edukatorów do pracy z osobami starszymi metodą DraBiNa, poprzedzone szkoleniami pilotażowymi z seniorami i edukatorami. Projekt DraBiNa miał na celu wypełnienie luki edukacyjnej i upowszechnianie innowacyjnych metod oraz technik pracy z osobami dojrzałymi, praktycznych poradników, szkoleń skierowanych do edukatorów, a także liderów środowisk senioralnych. Autorki metody DraBiNa dr Joanna Wawrzyniak, Agnieszka Buśk, Alicja Przepiórska – Ułaszewska oraz Ewa Marcinek zaproponowały metodę adekwatną do potrzeb Seniorów.
Podczas konferencji organizatorzy zapoznają Państwa z autorską metodą pracy, która bazując na potencjale biograficznym, doświadczeniach edukacyjnych i zawodowych Seniorów pozwoli kształtować postawy aktywności i zaangażowania społecznego, umożliwiając kreowanie liderów społeczności lokalnych, sprzyjając partycypacji społecznej, wzmacniając zasoby kadrowe organizacji społecznych.

DraBiNa jest autorskim pomysłem na metodę pracy, która polega na aktywizacji Seniorów do działań na rzecz siebie samych i na rzecz najbliższego otoczenia, grupy, społeczności, środowiska. Projekt realizowany w partnerstwie Fundacja św. Jadwigi w Morawie, Fundacja Via Salutis i Ós Pressan z dotacji Programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

Kiedy? 09/10.02.2022
Gdzie? Pałac Morawa koło Strzegomia

W programie: Pierwszego dnia
– opowieść o Drabina: Drama, Biografia, Narracja w wydaniu autorek metody, ekspertek w projekcie – opowieść o Drabina: Drama, Biografia, Narracja ustami uczestników pilotażu dla Seniorów, Barbary i Kazimierza Czyż z Tychów
– opowieść o Drabina: Drama, Biografia, Narracja z perspektywy edukatorki senioralnej, biorącej udział w pilotażu dla edukatorów, Barbary Szczęsny z gminy Chrząstowice na Opolszczyźnie
– wykłady dr Joanny K. Wawrzyniak andragożki, pedagożki oraz dr Marty Ułaszewskiej – Żuk, psycholożki, psychoterapeutki, terapeutki traumy – spotkanie z Seniorką Nestorką, Panią Melittą Sallai
Drugiego dnia konferencji ekspertki zaproszą uczestników do odbycia praktycznego warsztatu, podczas którego będzie się można wspiąć po DraBiNie zaangażowania społecznego. Organizatorzy opowiedzą też o sieci edukatorów senioralnych i instytucji senioralnych, którą zawiązaliśmy w ramach projektu. Będzie możliwość przystąpienia do niej.

Co zapewniamy: Uczestniczącym w konferencji zapewniamy nocleg (już w dniu poprzedzającym konferencję 08.02.2022) oraz wyżywienie.

Zgłoszenie
Osoby zainteresowane udziałem w  konferencji prosimy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do lidera projektu Fundacji św. Jadwigi na adres marzena.szwegler@morawa.org
Liczba miejsc jest ograniczona!!!!

Dla kogo jest nasza konferencja? Zapraszamy:
– przedstawicieli organizacji/instytucji działających na rzecz seniorów, oraz przedstawicieli organizacji senioralnych, zainteresowanych metodą DraBiNa i wdrożeniem jej do swojej praktyki.
– przedstawicieli instytucji samorządowych odpowiedzialnych za politykę senioralną.
– przedstawicieli NGO, chcących rozszerzyć ofertę swojej organizacji.
– edukatorów senioralnych, zainteresowanych rozwijaniem swojego warsztatu pracy a także Seniorów Liderów, dla których DraBiNa może być inspiracją dla swojej grupy wiekowej.
– dziennikarzy zainteresowanych tematyką senioralną.

Projekt Drabina: Drama, Biografia, Narracja realizowany jest dzięki finansowaniu z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Fundusze norweskie i EOG

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Menu