“Senior ma MOC” – nowy projekt dla osób w wieku senioralnym

  1. Strona główna
  2. NGO
  3. “Senior ma MOC” – nowy projekt dla osób w wieku senioralnym

Fundacja Via Salutis rusza z nowym projektem skierowanym do osób w wieku senioralnym.

Projekt “Senior ma MOC” jest realizowany na trenie województwa dolnośląskiego, na obszarze trzech powiatów: wałbrzyskiego (Miasto Wałbrzych na prawach powiatu grodzkiego), świdnickiego i dzierżoniowskiego. W sumie projekt przewidziany jest dla co najmniej 60 Seniorów.

“Senior ma MOC” to projekt, który ugruntowuje Seniorów w MOCY, którą obudzą w sobie, i z której będą czerpać w życiu codziennym.
Zaplanowane w projekcie działania mają na celu wzmocnienie aktywności i kompetencji Seniorów oraz wsparcie ich w sytuacji kryzysu, przeciwdziałanie ich defaworyzacji i wykluczeniu społecznemu, a także prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia i wykształcenie zachowań i postaw prozdrowotnych.
W projekcie zaplanowano:
– warsztaty kinezjologiczne,
– warsztaty z terapii śmiechem,
– warsztaty z terapii tańcem i ruchem,
– warsztaty rozwoju osobistego oparte o autorski model DraBiNa (drama, biografia, narracja),
a także wyjazdy integrujące wszystkich seniorów biorących udział w projekcie, pozwalające doświadczać MOCY natury.

Dzięki projektowi osłabieni różnymi wydarzeniami w ich życiu, doświadczeni kryzysami wieku senioralnego Seniorzy, wzmocnią swoją MOC (działania, zdrowienia, aktywności, pozytywnego postrzegania siebie i świata). Poczują MOC swoich zasobów (MOC wewnętrzną) oraz będą potrafili sięgnąć po ofertę otaczającego świata (natury, środowisk zewnętrznego), do budowania swojej MOCY.

Zadanie “Senior ma MOC” jest finansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i realizowane przez Fundację Via Salutis.

Menu