Akcja rewitalizacja działa(ń) – kalendarz wydarzeń

Mieszkańcy,

przedstawiamy Wam kalendarz działań rewitalizacyjnych, abyście mogli uczestniczyć w działaniach organizowanych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji naszego miasta.

Kalendarz będziemy prezentować co miesiąc z nadzieją, że pomoże to w zaplanowaniu czasu na działania oraz pozwoli na dobór inicjatyw dla siebie.

Legenda z opisem działań majowych:

  •  Działanie w ramach wałbrzyskich mikrograntów. Projekt pn. „Cyperprzemoc”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Nasza Jedynka, ma na celu organizację spotkań dla młodzieży w tematyce przemocy w sieci.
  •  Spotkania partnerstw lokalnych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji. Kwartalne spotkania osób i instytucji aktywnie uczestniczących w życiu danej dzielnicy. Spotkania maja na celu umówienie inicjatyw oddolnych i rozmowy o dalszym rozwoju dzielnic
  •  Projekt pn. „Centrum Aktywności Obywatelskiej” w Wałbrzychu ma na celu wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Wałbrzychu poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej (CAO), ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w podobszarach objętych rewitalizacja miasta. Zapraszamy na działania każdego aktywnego mieszkańca (dzieci, młodzież, seniorzy) którzy zainteresowani są budowaniem postaw obywatelskich oraz aktywnym udziałem w zajęciach sportowych, ogrodniczych czy rękodzielniczych.
  • Działanie w ramach wałbrzyskich mikrograntów. Projekt pn. „RevitaRun – z podwórka na bieżnię ZHP Chorągiew Dolnośląska & Predators Wałbrzych”, ma na celu zachęcenie milusińskich do aktywności fizycznej i uprawiania sportu.
  •  Spotkanie w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Spotkanie odbędzie się w dzielnicy Piaskowa Góra w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury.
  •  Spacer historyczny w dzielnicy Podgórze. Spacer jest kontynuacją działań z poprzednich lat, mieszkańcy będą mieli okazję zapoznać się z historią swojej dzielnicy i dowiedzieć się o niej wielu ciekawych anegdotek. Przewodnikiem po spacerze będzie Pan Mateusz Mykytyszyn Prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. Spacer zostanie zakończony ogniskiem.
  •  Kawiarenka obywatelska, jest cyklicznym spotkaniem mieszkańców przy kawie i ciastku, na którym poruszane są rożne zagadnienia związane z rozwojem miasta. Tym razem spotykamy się w „Zielonej sofie” w dzielnicy Śródmieście, gdzie będziemy rozmawiać o idei zero waste.