Ankieta dotycząca koncepcji rewitalizacji Śródmieścia

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej koncepcji rewitalizacji podobszaru Śródmieście.
Ankieta jest częścią konsultacji społecznych prowadzonych w ramach zadania: "Wykonanie koncepcji rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych miasta dla podobszaru Śródmieście w Wałbrzychu" realizowanego w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
link do ankiety:
https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_1NQ3LGj2wNfUT3f