Miasto Łódź – http://uml.lodz.pl/rewitalizacja

Miasto Bytom  – http://www.bytomodnowa.pl/