Zachęcamy Państwa do odwiedzenia portalu internetowego Ministerstwa Rozwoju poświęconego wymianie wiedzy dotyczącej rewitalizacji oraz realizacji projektów modelowych i pilotażowych  w poszczególnych miastach Polski.

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

 • Kluczem do dobrej rewitalizacji jest umiejętne dostosowanie przedsięwzięcia do lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Przez ten pryzmat powinna być postrzegana niniejsza publikacja. Jako źródło pomysłów, wskazanie zagadnień, na które szczególnie mocno trzeba zwrócić uwagę, a także ostrzeżenie przez potencjalnymi problemami czy zagrożeniami… 
  Publikacja stanowi praktyczne uzupełnienie dwóch kluczowych dla rewitalizacji dokumentów – Krajowej Polityki Miejskiej przyjętej 20 października 2015 r. oraz ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Zaleca się czytelnikom zapoznanie się z tymi dokumentami.
  Zapraszamy do lektury:

  Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast
 • Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Krajowa Polityka Miejska (KPM) jest dokumentem określającym planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej, uwzględniającym cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego (art. 21b). Służy ona celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju.
  Krajowa Polityka Miejska (KPM)
 • W dniu 29 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie nawiązania współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w celu współorganizacji konkursu dotacji dla gmin Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.
  W związku z powyższym opracowano projekt pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
  https://www.mr.gov.pl/  (zakładka rewitalizacja)