Drugie spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dzielnicy Sobięcin

Zapraszamy mieszkańców Sobięcina na drugie spotkanie konsultacyjne.

Celem spotkania będzie podsumowanie analiz i prezentacja wstępnych pomysłów i roboczych
założeń do koncepcji zagospodarowania oraz dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami.
Rozwinięte propozycje projektowe zostaną następnie przedstawione na kolejnych warsztatach,
a gotowa koncepcja zostanie opracowana do końca października 2018 r.