Główna-Aktualności

O czym każdy społecznik wiedzieć powinien?

Prezydent Miasta Wałbrzycha i Fundacja „Merkury” zapraszają organizacje obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe) na spotkanie szkoleniowe pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”. Tematy szkolenia: prawidłowe wypełnianie aktualnej oferty realizacji zadania publicznego oraz …

Mikrogrant z piosenką europejską w tle

W ubiegłą sobotę odbył się Festiwal Piosenki Europejskiej pn.: “Piosenka z Europy”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej “Azymut”, w ramach mikrograntu otrzymanego z budżetu Gminy Wałbrzych. Dzieci i młodzież śpiewały piosenki w językach krajów należących do Unii …

„Wszystko gra” – niech gra muzyka!

W ubiegłym tygodniu, uroczystym koncertem w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, został podsumowany projekt pn.: „Wszystko gra”. Zajęcia, organizowane w ramach otrzymanego z Gminy Wałbrzych mikrograntu, były adresowane szczególnie do młodych ludzi, którzy spędzają czas po szkole na swoich podwórkach. W trzech rewitalizowanych …

Literacka Kawiarenka

Biuro Rewitalizacji w ramach działań zwiększających partycypację społeczną na obszarze rewitalizacji, organizuje od 2 lat tzw. kawiarenki obywatelskie. Odbywają się raz w miesiącu w różnych kawiarniach, bierze w nich udział około 20-30 osób. Tym razem spotkamy się w 29 października …

WSZYSTKO GRA w Wałbrzychu!

Dzięki dotacji pozyskanej w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, zorganizowanego przez Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu, Stowarzyszenie „O! KULTURA” rozpoczęło realizację projektu pn.:” Wszystko gra – warsztaty muzyczne”. Od wczoraj, …

Odkrywali tajemnice Wałbrzycha

W minioną sobotę Biblioteka pod Atlantami, na zlecenie Gminy Wałbrzych, przeprowadziła pierwszą mobilną grę miejską „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja rewitalizacja”. Wobec niesprzyjających warunków atmosferycznych grę przeprowadzono w budynku biblioteki. Uczestnicy gry wirtualnie przemierzali ulice wałbrzyskiego …