Główna-Aktualności

Akcja „Wymiana ciepła” w Wałbrzychu

Szanowni Państwo, Biuro ds. Rewitalizacji Miasta informuje o udziale miasta Wałbrzycha w ogólnopolskiej akcji społecznej pn.: „Wymiana ciepła”. Celem akcji jest zapewnienie ciepłej odzieży dla najuboższych i potrzebujących mieszkańców Wałbrzycha. Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu …

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Prezydent Miasta Wałbrzycha, działając na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. …