Główna-Aktualności

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji …

Gminny Program Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016 – 2025 pozytywnie zaopiniowany!

Szanowni Państwo,             mamy przyjemność poinformować, że Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 przyjęty 18 października br. przez Radę Miejską Wałbrzycha (Uchwała nr XXIX/385/2016) został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w zakresie zgodności …

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA z dnia 18 listopada 2016 r.                                                                                                 Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust. …

Wyjaśnienia do naboru projektów w ramach poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami ze strony wspólnot mieszkaniowych, dotyczących naboru wniosków ogłoszonego przez Gminę Wałbrzych, pełniącą rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – …