Główna-Aktualności

Spotkanie informacyjne Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) – 19 lipca 2016, Wałbrzych

Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym Poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (Typ B: remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) – 19 lipca 2016 r. Spotkanie organizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. …

Nabór propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016 – 2025 – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU

 Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wspólnot mieszkaniowych aplikowaniem do konkursów w ramach działania 6.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 oraz w odpowiedzi na zgłaszane do UM Wałbrzych wnioski od zarządców budynków, termin naboru propozycji projektów do Gminnego …

Skąd uzyskać informacje o konkursach unijnych? Działanie 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”.

Szanowni Państwo, informujemy, że ogłoszono pierwszy konkurs na projekty rewitalizacyjne! (Działanie 6.3  „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”) ROZPOCZĘCIE NABORU: 01.08.2016 r. Jeśli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o środki unijne, zapraszamy do zapoznania się z informacją o konkursie na stronie organizatora …

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie na „Remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi trwającego w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu naboru propozycji projektów do Gminnego programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016-2025 oraz ogłoszonym przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej w dniu 30.06.2016 r. konkursem dotacji dla Działania 6.3. …

Prawo pierwokupu na rzecz miasta Wałbrzych

Dnia 18 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji (Dz. U. z dnia z dnia 9 października 2015 r., poz. 1777), która rozszerzyła katalog uprawnień gminy na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Na podstawie § 3 Uchwały Nr XIX/285/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyznaczenia obszaru …

Nabór propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016 – 2025

Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Wspólnoty samorządowe i Instytucje W związku z przystąpieniem Gminy Wałbrzych do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016-2025, uwzględniając szeroką partycypację społeczną, zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. NABÓR PROPOZYCJI …

Przed Nami wystawa wyjątkowych artystów

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Wałbrzycha do obejrzenia Wystawy prac plastycznych wyjątkowych artystów wałbrzyskich szkół podstawowych znajdujących się w obszarze rewitalizacji, którzy brali udział w organizowanym przez Gminę Wałbrzych Konkursie pn.: „Moja wymarzona dzielnica”. Wystawa jest …

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Niniejszym uprzejmie informujemy Państwa, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu można zapoznać się z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwały nr XXIII/323/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenie Gminnego …

Kolejny krok w stronę rewitalizacji

Partycypacja społeczna na każdym etapie: planowania, realizacji i monitoringu, jest jednym z najważniejszych warunków udanej rewitalizacji. A jak wygląda w Wałbrzychu włączanie społeczności lokalnej w proces tworzenia programu rewitalizacji? Zgodnie z założeniami Ustawy o rewitalizacji, cały proces projektowania …