Główna-Aktualności

Wyjaśnienia do naboru projektów w ramach poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych).

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami ze strony wspólnot mieszkaniowych, dotyczących naboru wniosków ogłoszonego przez Gminę Wałbrzych, pełniącą rolę lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – …

Nabór do pracy. Inspektor – organizator społeczności lokalnej (streetworker)

Masz doświadczenie i chcesz pracować ze społecznością lokalną obszaru rewitalizacji Wałbrzycha? Posiadasz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych? Chcesz wziąć czynny udział w rewitalizacji miasta? Dołącz do naszego Zespołu i zostań organizatorem społeczności lokalnej! Szczegóły w Biuletynie …

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zakończeniu konsultacji społecznych oraz procesu opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2015

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Prezydent Miasta Wałbrzycha, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o zakończeniu konsultacji społecznych oraz procesu opiniowania projektu Gminnego …

Informacja podsumowująca przebieg otwartych spotkań konsultacyjnych

                                                                    Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 (GPR Wałbrzycha) Jedną z form konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 (GPR Wałbrzycha), wskazaną w Ogłoszeniu Prezydenta …