L.p. Tytuły wiadomości Data publikacji obszary rewitalizacji
1 Uchwała nr XIX/285/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Wałbrzycha 09.05.2016 x
2 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha 16.06.2016 x
3 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o naborze propozycji projektów… 21.06.2016 x
4 Nabór propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016 – 2025 24.06.2016 x
5 Prawo pierwokupu na rzecz miasta Wałbrzych 30.06.2016 x
6 Nabór propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2016 – 2025 – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU 07.07.2016 x
7 Od teraz obszary rewitalizacji w WebEWIDZIE! 11.07.2016 x
8 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha uchwalony 19.10.2016 x
9 Wyjaśnienia do naboru projektów w ramach poddziałania 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych). 08.11.2016 x
10 Konferencja podsumowująca opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016 – 2025 21.11.2016 x
11 Nowy termin składania wniosków o dofinansowanie na rewitalizację! 21.11.2016 x
12 Gminny Program Rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2016 – 2025 pozytywnie zaopiniowany! 25.11.2016 x
13 Rewitalizacja – pierwsze podsumowania uchwalonego GPR Wałbrzycha 01.12.2016 x