Halo Aktywni 60+ czyli wymiana międzynarodowych doświadczeń z myślą o Seniorach

Gmina Wałbrzych przystąpiła do realizacji projektu pn. „Halo Aktywni 60+”, który otrzymał dofinansowanie ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Liderem projektu jest Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie.

Głównym celem projektu jest stworzenie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, modelu uruchamiania innowacyjnych form aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji w wieku 60+ w oparciu o doświadczenia krajów z regionu bałtyckiego („Let us be active!”).

Obecnie dwuosobowa delegacja z Wałbrzycha wraz z przedstawicielami miasta Rybnik i Bytom biorą udział w wizycie studyjnej w Rydze. Pani Justyna Pichowicz – kierownik biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego oraz przedstawicielka wałbrzyskich seniorów – Pani Wanda Radłowska – prezes Stowarzyszenia „Radość Życia” zapoznają się z zrealizowanym 3 lata temu w stolicy Łotwy projektem wsparcia osób dojrzałych, dzięki któremu powstał punkt call center prowadzony przez Seniorów dla Seniorów. Podobne rozwiązanie planowane jest do wdrożenia w Wałbrzychu pod koniec tego roku. Po zapoznaniu się z rozwiązaniami ryskimi, Biuro Rewitalizacji będzie pracować z wałbrzyskim Seniorami, aby stworzyć rozwiązanie jak najbardziej odpowiadające ich potrzebom. Centrum call center w Rydze działa przez pięć dni w tygodniu, gdzie co dzień 3 wolontariuszy jest do dyspozycji starszych mieszkańców, którzy mogą dowiedzieć się ważnych dla siebie informacji, porozmawiać o swoich potrzebach. W kwietniu spodziewamy się rewizyty łotewskich urzędników
w polskich miastach.